Parafia pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Krępie Kościelnej

22 MAJA 2017r. (poniedziałek) –
28 MAJA 2017r.(niedziela)

Poniedziałek –22 maja 2017r;

700 + 4R Władysława Rzepkę;
               + Jana, Zofię Boniatowskich;

730 + Andrzeja Łapę;

1730 Nabożeństwo Majowe;

1800 Biały Tydzień;

Wtorek – 23 maja 2017r;

700 + Jana, Stanisławę, Paulinę, Ignacego, Dariusza,
                  Romana Wrońskich;
               + Jana, Janinę, Franciszka, Mieczysława Szmajdów;

730

1730 Nabożeństwo Majowe;

1800 Biały Tydzień;

Środa – 24 maja 2017r.;

700 + Halinę Lenart – Słaby w 30  dzień od śmierci;

730 + Barbarę, Bartłomieja + + Skowroniów;

1730 Nabożeństwo Majowe;

1800 Biały Tydzień;

Czwartek – 25 maja 2017r.;

700 + Zbigniewa Kozdębę + + Kozdębów;

730 + Artura Maziarka – od Kolegów Strażaków z Państwowej
                  Straży Pożarnej;

1730 Nabożeństwo Majowe;

1800 Biały Tydzień;

Piątek – 26 maja 2017r.;
Dzień Matki;

700 + 5R Janinę, Mariana Pastuszków;

730

1730 Nabożeństwo Majowe;

1800 Biały Tydzień;
1800 + Władysławę Pisarek;

Sobota – 27 maja 2017r.;

700 + 1R Janinę, Wojciecha Serafinów;;

730 + Mariannę Chojnacką;

1730 Nabożeństwo Majowe;

1800 + Halinę, Jana, Irenę, Andrzeja + + Zająców

Niedziela – 28 maja 2017r.;
Wniebowstąpienie Pańskie, uroczystość;

800 + Stanisławę Serafin;

1000 + Annę, Władysława Pałków;

1200 za Parafian;

1400 Msza święta w Jaworskiej Woli (Kaplica);

         1600 + 21R Zofię Nowak;
                 + Monikę Nowak – Bugaj