Parafia pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Krępie Kościelnej

Biskup Stanisław Adam Sygnet (1976-1985)

30 rocznica śmierci.

 

Urodził się w Krępie Kościelnej, dnia 6 września 1924 roku. Szkołę średnią ukończył w Radomiu. Seminarium Duchowne ukończył w Sandomierzu. W 1952 roku z rąk biskupa Franciszka Jopa przyjął święcenia kapłańskie. Skierowany do pracy duszpasterskiej szczególnie wiele sił poświęcił umiłowanej przez siebie parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św., pełniąc jednocześnie funkcję prefekta szkół średnich i podstawowych. Po 5 latach pracy wikariusza podjął dalsze studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył na Wydziale Teologicznym w 1961 roku, specjalizując się z zakresu teologii moralnej. Po studiach prowadził wykłady w Seminarium Duchownym w Sandomierzu od 1962 roku, w którym pełnił funkcję prefekta, wicerektora, a następnie został mianowany rektorem (1973-1976). 20 września 1976 r. otrzymał nominację Stolicy Apostolskiej na Biskupa Pomocniczego Diecezji Sandomierskiej. Sakrę biskupią przyjął w dniu 24 października w Bazylice Katedralnej. Do końca życia był bardzo czynny. Jego praca kapłańska była ukierunkowana na duszpasterstwo. Odszedł do Boga 1 listopada 1985 r.

Zdjęcie prymicyjne ks. Stanisława Sygneta z 1952r. kiedy to otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Jopa.


Zdjęcie dzieci z I komunii św. z roku 1939. Księdzem siedzącym pośrodku jest prawdopodobnie ks. Marian Folga będący naszym proboszczem w latach 1934-1943.

Materiał dzięki uprzejmości państwa Teodory i Andrzeja Pisarków. Zdjęcie pochodzi z prywatnych zbiorów.


Zdjęcie z chóru w naszym kościele przedstawiające nadzwyczajną formę rytu rzymskiego, mszę św. tzw. trydencką (tyłem do ludzi a przodem do ołtarza)  sprawowaną przy ołtarzu głównym. Lata 50-te XX wieku prawdopodobnie msza ślubna.

Materiał dzięki uprzejmości państwa Teodory i Andrzeja Pisarków. Zdjęcie pochodzi z prywatnych zbiorów.


Zdjęcie dzieci z I komunii św. z roku 1974. Ksiądz probosz Feliks Spychała proboszcz w naszej parafii w latach 1943-1977. Obok ks. prefekt Jóźwik.

Materiał dzięki uprzejmości pani Haliny Niedźwiedź. Zdjęcie pochodzi z prywatnych zbiorów.


Zdjęcie zrobione w 1961r. po chrzcie św. W tle budynek dawnej plebanii, która stała w miejscu dużego parkingu.