Parafia pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Krępie Kościelnej

Chorych, z posługą sakramentalną, odwiedzamy w pierwsze piątki  miesiąca, a jeżeli w ten dzień wypada ważna uroczystość kościelna to innego dnia ustalonego i ogłoszonego. Jeździmy też do chorych także przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi.  W nagłych przypadkach w każdym  czasie, gdy będzie zgłoszenie. Przypominamy i prosimy, nie zwlekajmy do ostatniej chwili ze zgłoszeniem chorego, aby kapłan przyjechał z posługą sakramentalną. Pamiętajmy, że różnie może być a tutaj chodzi o ZBAWIENIE człowieka.

 

Telefon w nagłych przypadkach (całodobowo):
ks. Proboszcz: (48)377 10 08
ks. Prefekt: (48) 377 11 42
lub osobiście przyjedźmy po kapłana.

 

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza, czy jest w stanie przyjąć Komunię świętą).

W pierwsze piątki, a także w każdej chwili kiedy kapłan ma przyjechać  w domu chorego należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, kropidło, wodę święconą, szklankę z wodą i talerzyk z watą.

Zachęca się, aby wszyscy obecni w domu wzięli udział w modlitwie.

W pierwsze piątki miesiąca w naszej parafii jeździmy do zgłoszonych chorych:

ks. Proboszcz od godz. 830, ks. Arek – od godz. 1100, a w inne dni, gdy wypadnie uroczystość kościelna lub przed świętami Wielkanocnymi lub Bożego Narodzenia dzień i godzina zostaną ogłoszone wcześniej. Informujmy o tym, bo te osoby z racji choroby nie mogą być w kościele lub nie mają internetu. Zachęcamy by chorzy praktykowali pierwsze piątki miesiąca. Rodzina, bliscy czy sąsiedzi niech zgłaszają te osoby do duszpasterzy po rozmowie z chorym bardzo o to prosimy.

Módlmy się także wszyscy dla siebie dla bliskich o łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci, abyśmy w każdej chwili byli gotowi na spotkanie z Bogiem, który jest Miłością w wieczności.

 

Informacje na temat sakramentu namaszczenia chorych:

 

Co to jest namaszczenie chorych?

     Namaszczenie chorych jest to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością.

 

Jaka jest podstawa biblijna namaszczenia chorych?

     W liście świętego Jakuba czytamy: Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone (Jk 5,14-15).

 

Kiedy namaszcza się chorego?

     Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.

 

Jak czysto można przyjmować sakrament chorych?

     Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie się choroby.

 

Kto udziela namaszczenia chorych?

     Namaszczenia chorych udzielają kapłani, używając oleju poświęconego przez biskupa, a w razie potrzeby przez kapłana, który namaszcza chorego.

 

Jak udziela się namaszczenia chorych?

     Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu.

 

Jakie skutki sprawia namaszczenia chorych?

     Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:

- zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła;

- umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością;

- przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;

- powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego;

- przygotowanie na przejście do życia wiecznego.