Parafia pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Krępie Kościelnej

BARDZO WAŻNE DLA NARZECZONYCH

- Dzień Skupienia dla narzeczonych, którzy zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński w roku 2015. (Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie)

                        

 Jest to obowiązkowy  i ważny element przygotowania do małżeństwa. Dzień skupienia rozpoczyna się o godz.1000.


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10,6-9)

 

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa (termin ślubu można zgłaszać już od tego dnia kiedy ogłoszone jest w kościele, że można zapisywać intencje na następny już rok kalendarzowy).

 

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

 

  1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania)
  2. Dowody osobiste
  3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
  4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej (kopia ksero)
  5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach
  6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka
  7. Jeżeli narzeczeni są spoza terenu naszej parafii konieczne jest pozwolenie księdza proboszcza narzeczonej i narzeczonego na ślub w innej parafii.

 

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

 

  1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego najlepiej umówić się telefonicznie lub w niedzielę po każdej Mszy świętej.
  2. Rozmowa duszpasterska w ostatnim tygodniu przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).